ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΑΣΗΣ

Η εξέταση διαρκεί 30 λεπτά και γίνεται από τον κ. Χρήστο Πεππέ Οπτικό-Οπτομέτρη.
Εκτελούμε υπηρεσίες οπτομετρίας με εμπειρία άνω των 20 ετών.
Κύριο μέλημα μας είναι μια άνετη και λειτουργική όραση προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετωπίζει ο πελάτης.

Στόχος μας είναι η προσαρμογή της συνταγής με βάση της συνθήκες εργασίας το ιστορικό, και την καθημερινότητα του πελάτη για μια λειτουργική και ξεκούραστη χρήση της οπτικής διόρθωσης.
Έχουμε διαπιστώσει ότι τα προβλήματα όρασης ξεκινούν από την εντατική χρήση της κοντινής όρασης (κινητά ,υπολογιστές, εντατικό διάβασμα). Ο έλεγχος δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο της μεσαίας κοντινής ζώνης, και την επιλογή για τη σωστή διόρθωση της μέσω των κατάλληλων μέσων (οφθαλμικοί φακοί, φακοί επαφής) που η σύγχρονη τεχνολογία μας προσφέρει.
Ο έλεγχος προσφέρεται δωρεάν με την αγορά γυαλιών η φακών επαφής.

Σας συνιστούμε
- να φέρετε τα γυαλιά σας
- να φοράτε τους φακούς επαφής σας
- να υπολογίσετε μία ώρα από το χρόνο σας.
- Η οπτομετρική εξέταση δεν αντικαθιστά των οφθαλμολογικό έλεγχο!